Polityka Prywatności

1.1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi dokument sporządzony w celu poinformowania Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.laurin.com.pl o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane, w jaki sposób będą wykorzystywane, jakie prawa przysługują w związku z tym Użytkownikom oraz w jaki sposób ich dane są zabezpieczane.

1.2. Polityka prywatności została sporządzona z uwzględnieniem przepisów RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016.

1.3. Aktualna wersja polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem https://laurin.com.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html.

1. Definicje

1.1. ADMINISTRATOR – oznacza firmę: SYLWESTER MRÓZ CENTROKOLOR, ul. Siewna 30, 31-231 Kraków, NIP: 7151699119, REGON: 361499161, administratora Strony Internetowej, będącego jednocześnie administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

1.2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, a zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak telefon, komputer, tablet za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej.

1.3. DANE OSOBOWE – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej ze Strony Internetowej; w tym zakresie wyróżnia się Dane Osobowe Zwykłe – obejmujące np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu Użytkownika oraz Dane Osobowe Wrażliwe – obejmujące informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, seksualności lub orientacji seksualnej Użytkownika;

1.4. PROFILOWANIE – oznacza proces automatycznego zbierania niepowiązanych ze sobą Danych Osobowych i przetwarzania ich celem oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania oraz lokalizacji;

1.5. PRZETWARZANIE – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

1.6. SERWIS – oznacza stronę internetową będącą własnością Administratora i znajdującą się pod adresem: www.laurin.com.pl;

1.7. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016;

1.8. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony Internetowej;

1.9. ZGODA – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba której Dane Osobowe dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

2. Dane osobowe

1.1. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, gdy zostaną dobrowolnie podane przez Użytkowników (np. zakładając konto, w czasie zapisu na newsletter, w ankiecie, w mailu).

1.2. Użytkownik zostanie poproszony o podane następujących Danych Osobowych:

· imię i nazwisko

· numer telefonu

· adres e-mail

· adres dostawy

podczas wypełniania formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.laurin.com.pl na potrzeby złożenia zamówienia towaru ze sklepu internetowego oraz do ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem.

1.3. Użytkownik zostanie poproszony o podane następujących danych osobowych:

· adres e-mail

· imię

podczas wypełniania formularza zapisu na newsletter na potrzeby komunikacji marketingowej oraz handlowej przez Administratora, z użyciem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

1.4. Administrator będzie również uzyskiwał informacje dotyczące aktywności Użytkownika w czasie gdy będzie on korzystał z Serwisu. Danymi takimi będą adres IP komputera Użytkownika, źródło wizyty w Serwisie, czas wizyty, liczba otwieranych podstron i treści na nich przeglądane, wykorzystane odesłania. Więcej na ten temat można przeczytać w pkt. 5 „Profilowanie”.

3. Cele przetwarzania Danych Osobowych

1.1. Dane Osobowe Użytkowników będą wykorzystywane w celach:

· nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień;

· realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.laurin.com.pl;

· rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrot towaru);

· wzajemnego kontaktowania się Użytkownika z Administratorem w zakresie działalności świadczonej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;

· dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony Serwisu;

· utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej stronie ponownie się logować (jeśli strona wymaga logowania);

· stworzenia ogólnego profilu Użytkownika (np. lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w Serwisie), co umożliwia prezentowanie w Serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego Użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu;

· przekazywania informacji marketingowych oraz handlowych, np. w formie newslettera, oferty, e-maila lub kontaktu telefonicznego;

4. Prawa Użytkowników

1.1. Każdy Użytkownik ma dostęp do treści dotyczących go Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora w związku z działaniem Serwisu. Użytkownik ma także prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania i aktualizowania oraz do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

1.2. Użytkownik w celu realizacji swoich praw może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:sklep@laurin.com.pl lub nr telefonu +48 577 130 872.

1.3. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych przechowywanych przez Administratora.

1.4. Administrator zastrzega, że może odmówić usunięcia Danych Osobowych Użytkownika tylko w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących mu przeciwko Użytkownikowi roszczeń lub jeżeli przepisy prawa polskiego lub unijnego obligują Administratora do zatrzymania danych.

1.5. Administrator ma prawo udostępniać Dane Osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego (np. organom ścigania).

1.6. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, ma prawo otrzymać w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te Dane Osobowe.

5. Polityka Cookies i Profilowanie

1.1. Serwis korzysta z plików Cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, komputer, tablet), w tym Cookies sesyjnych i Cookies stałych.

· Pliki Cookies sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia Serwisu.

· Pliki Cookies stałe są przechowywane do czasu sprecyzowanego wewnątrz danego pliku Cookie lub do momentu usunięcia pliku Cookie przez Użytkownika.

1.2. W Serwisie stosowane jest Profilowanie tj. w sposób automatyczny są pozyskiwane m.in. następujące informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu:

· informacje o ścieżce nawigacji i czasie pozostawania w Serwisie,

· informacje o stronie www, z której Użytkownik wszedł na Serwis,

· adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika,

· dane demograficzne, dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań Użytkownika.

1.3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec Profilowania i zażądać zaprzestania Profilowania i usunięcia jego Danych Osobowych przez Administratora.

1.4. Serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google Inc. używającego plików Cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików Cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do prezentowania danych Administratorowi Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie w tym celu może w tym celu dokonać zmiany ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce, jednak Serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików Cookies zostanie ograniczone. Użytkownik może również uniemożliwić przekazywanie Danych Osobowych wytworzonych przez plik Cookie do firmy Google poprzez zainstalowanie w tym celu wtyczki do swojej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences

1.5. Ten Serwis korzysta również z plików Cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi, komunikatorami, narzędziami służącymi do komentowania i analizy. W Serwisie stosowane są wtyczki do serwisu społecznościowego: Facebook, który jest własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Google +, który jest własnością Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i PayPal, który jest własnością PayPal Holdings Inc, 2211 North 1st Street San Jose, CA 95131, USA. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Serwisu, jego przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami powyższego Serwisu, dzięki czemu uzyskają one i dokonają zapisu informacji o fakcie uruchomienia Serwisu w przeglądarce internetowej Użytkownika oraz o adresie IP Użytkownika.

Informację o odwiedzeniu Serwisu przez Użytkownika Facebook może następnie wykorzystywać celem reklamy, analizy rynku oraz dalszego profilowania. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zbieranie danych przez serwis Facebook za pośrednictwem Serwisu. W tym celu przed odwiedzeniem Serwisu Użytkownik powinien wylogować się z ewentualnie posiadanego przez siebie na ww. serwisie profilu lub uniemożliwić załadowanie wtyczek serwisu Facebook, np. za pośrednictwem programów typu „Facebook Blocker” (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking//) lub www.networkadvertising.org/choices.

1.6. Korzystając z tego serwisu bez zablokowania plików Cookies, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wyżej wymienione podmioty, w wyżej opisany sposób oraz w określonych wyżej celach.

1.7. Pliki Cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji).

6. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1.1. Informacje gromadzone automatycznie oraz dane podawane dobrowolnie w tym Serwisie, nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika. Wyjątkami są sytuacje:

· opisane w polityce prywatności,

· wynikające z przepisów prawa krajowego lub unijnego (czyli w sytuacji, gdy uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).

1.2. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników w Serwisie stosowane są odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa.

1.3. W Serwisie wdrożono szyfrowanie danych celem zapewnienia bezpiecznej transmisji Danych Osobowych. Stosowanym protokołem szyfrowania jest SSL 3.0, stosowany powszechnie w całej sieci Internet. Aby upewnić się, że procedura szyfrowania Danych Osobowych jest aktywna w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu należy zwrócić uwagę na to, czy po lewej stronie paska okna przeglądarki widoczny jest symbol zamkniętej kłódki. Zaobserwowanie tego symbolu daje pewność, że Dane Osobowe Użytkownika są objęte ochroną.

1.4. Administrator oświadcza, że wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

1.5. Dane Osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

1.6. Serwis nie oferuje usług przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia ani nie gromadzi ani nie przechowuje w sposób świadomy Danych Osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli Administrator pozyska informacje, że Dane Osobowe pochodzą od dziecka poniżej 13 roku życia, podejmie kroki w celu uzyskania zgody rodzica na przetwarzanie lub usunięcie takich Danych Osobowych.

1.7. Wszystkie zgromadzone Dane Osobowe będą przechowywane przez ograniczony okres, odpowiednio do celu takiego gromadzenia Danych Osobowych, oraz nie dłużej niż przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

1.8. Celem wykonania umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu internetowego niezbędne jest przekazanie danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Chin. W związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej i brakiem odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane dopiero po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu działania.

1.9. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym firmom kurierskim, aby mogły się one skontaktować z Użytkownikiem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

7. Kontakt

Użytkownik w celu realizacji swoich praw może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@laurin.com.pl lub nr telefonu +48 577 130 872.

pixel